all works  |   video   |   news   |  exhibitions  |  about  |  contact  | ︎ | ︎

Marktrees

2021 beech trees, slideshow
2021 beech ceramics
2017 mangrove trees / roots
2016 mangrove trees
2006 willow trees
2004 chestnut trees


Music by Jesse van Son, for Susan’s beech trees series 2021.


Beech trees in The Netherlands,
‘Landgoed Pettelaer (het bos van de Gruyter)’, ‘s-Hertogenbosch.

2020 / 2021 beech trees

inspiration & susan’s photography
De beuk - inspiratiebron voor beeldend kunstenaars Susan Reijnders (inktschilderingen) en Wietske Hellinga (keramiek).
Susan Reijnders en Wietske Hellinga kennen elkaar sinds hun studententijd toen ze samen op het AKV St. Joost studeerden in de jaren tachtig. Sinds 2011 zijn ze stap voor stap gaan samenwerken. Gericht locatieonderzoek resulteerde in een boeiende uitdagende expositie waarbij het centrale thema van de oude beukenboom op verschillende picturale manieren en in diverse disciplines is verbeeld (zie kopje: 2021 beech ceramics).
Uit de brochure beeches and beyond, geschreven door Rick Vercauteren (kunsthistoricus en publicist):

Een oude beuk als blijvende bron van inspiratie
Eind april 2019 bezoekt Susan Reijnders samen met collega-kunstenaar Wietske Hellinga (Leeuwarden, 1964) in het Land van Maas en Waal een van de oudste plaatsen van Gelderland: Batenburg. Op het plein voor de Oude Sint-Victorkerk in de meer dan duizend jaar oude, historierijke plaats ontdekken ze een oude, majestueus uitwaaierende beukenboom met een kolossale, karakteristieke voet vol grillig en organisch over elkaar heen plooiende, deels bovengrondse wortels.
In optisch opzicht een spectaculair natuurlijk gebeuren dat, zoveel is meteen duidelijk, de verbeelding van beide kunstenaars onmiddellijk aanjaagt en in beweging brengt. Ruim tweeëneenhalf jaar later kunnen we gevoeglijk stellen dat de grote, oude beuk uit het Gelderse Batenburg gedurende heel die tijdspanne dé inspiratiebron is geweest voor het maken van telkens weer nieuwe kunstwerken.
Susan Reijnders neemt in 2019 ter plekke in Batenburg meerdere kleurenfoto’s waarin ze de nabije omgeving van de boom, de machtige stam, het fraaie lijnenspel van de talloze takken alsmede de verrassend veelzijdige vormen van de enorme golvende voet van de beuk registreert.
Over deze modus operandi zegt de kunstenares: ‘‘Bij mij begint het proces van schepping altijd eerst met aandachtig kijken en serieuze verwondering. Ik word soms echt gegrepen door de omnipotente scheppingsdrift in de natuur en het diepe besef dat feitelijk onzichtbare, vitale krachten telkens weer immense groei en bloei tot gevolg hebben. Pas na verloop van tijd neem ik gericht foto’s om dat in wezen magische fenomeen dat me mateloos intrigeert toch als het ware te borgen.’’ (2)


︎

Inktschilderingen van bladerdekken en beukentakken met bloesems
In de lente van 2021 keert Susan Reijnders, mede geïnspireerd door gerichte visites aan Landgoed Pettelaer en de Vughtse Lunetten in de nabijheid van haar atelier in ’s-Hertogenbosch, terug naar het vertrouwde thema van de beuken. Deze keer zien al snel nieuwe, artistieke ontwikkelingen het licht zoals inktschilderingen met weelderige bladerdekken naar aanleiding van rode beuken met grote kronen op Landgoed Pettelaer alsook voorstellingen met beukentakken inclusief jonge scheuten en pril ontluikende bloesems. Deze kunstwerken zijn direct geïnspireerd door groene beuken in de Vughtse Lunetten.

Op talloze, liggende bladen papier van 70 bij 140 centimeter beeldt de kunstenares op expressieve, schilderachtige wijze de toppen van de beukenbomen uit in uiterst subtiele kleurnuances in geel, grijs, groen, paars, rood en zwart. De compositorische aanpak met sterk opwaartse inslag is opmerkelijk. In feite worden toeschouwers gedwongen om mee omhoog te blikken alwaar ze suggestief over elkaar heen vallende, ritselende bladeren kunnen waarnemen. In veel bewust afgesneden composities, waarin het bladerdek als het ware extra wordt uitvergroot, laat de schilderes de ondergrond bovendien expres wit. Zo ontstaat er extra picturale spanning tussen links en rechts, boven en onder alsook tussen de illusionistische windrichtingen oost, west, zuid en noord.

Na verloop van tijd ontstaan er naar aanleiding van de rode beuken met kloeke boomtoppen zelfs nog grotere composities die 97 bij 180 centimeter meten. Een deel van die kunstwerken heeft een welhaast Chinese uitstraling mede doordat de maakster in deze lyrische, laag op laag gemaakte voorstellingen - de noties vol en ledig - telkens bewust afwisselt.

Vrijwel tegelijkertijd ontstaan met inkt en water op papier vervaardigde, horizontale uitbeeldingen van het natuurlijk lijnenspel van de diepdonkere beukentakken met nieuwe scheuten en blaadjes in frisse groene tinten. Het vocabulaire van de verbeelde natuur steekt telkens prachtig op Oosterse wijze af bij het ruimtelijk ogend offwhite papier van 70 bij 140 centimeter. Ook nu zoomt de kunstenares, getuige de talloze consequente afsnijdingen van de takken, keer op keer bewust op het onderwerp in. In een aantal gevallen schaalt de schilderes wederom op naar nog grotere formaten van 97 bij 180 centimeter. Het lijkt soms net alsof we ons als kijkers, in overdrachtelijke zin, op grote hoogte direct tussen de boomtoppen van de vitale beuken bevinden.

Op een gegeven moment laat de maakster bewust de blanco ondergrond van het offwhite papier weg. De beuktakken, blaadjes en bloesems krijgen nu contrair coloristisch tegenspel van zachte tinten in blauw, grijs, groen, lila en roze die in de ondergrond overwegend horizontaal zijn aangebracht en zo ook serieus bijdragen aan de overall-compositorische spanning op de grote bladen papier.  

Noot 2: Alle uitspraken van Susan Reijnders komen uit vraaggesprekken van de auteur met de kunstenares op 15 juli 2020 , 05 augustus 2020 en 17 oktober 2020